Linum dolomiticum

A Kárpát-medence bennszülött növénye, a Dunazug-hegység területén, azon belül kizárólag Pilisszentiván mellett a Kis-Szénás és környékének dolomitján fordul elő. Élőhelye védett, Európa Diplomás terület.

 

Mint egyetlen populációban ismert reliktum faj, számos vizsgálat célnövénye. Így vizsgálták a faj élőhelyválasztását, társulástanát (1, 2) és populációdinamikáját is.

Fokozottan védett és veszélyeztetett faj, így ex situ megőrzésére is történtek vizsgálatok.